Ang Dakilang Buhay at Pakikibaka
ni Kasamang Armando Teng