Tano

Pasakalye: Dm-C-Dm

    Dm                C                                Dm
May isang magsasakang Tano ang pangalan
 Dm                      C                          Dm
Lupa n‘yang sinasaka’y tanging kayamanan
  Bb                       Dm   Bb             Dm
Minsa’y nagkasakit kaisa-isang anak
     Bb                   Dm              C               Dm
Naubos ang konting pera’y di pa rin lumalakas.

   Dm                       C                        Dm
Sa asendero’y nangutang, sandaang piso lang
             Dm                         C                       Dm
Ngunit ito’y madodoble sa anihan babayaran
   Bb             Dm              Bb             Dm
At kapag pumalya, madodoble na naman
      Bb                 Dm     C                           Dm
Madodoble nang madodoble hangga’t di mabayaran.

Koro 1:
Gm      Dm
Tano, Tano
C            Dm
Sa gipit mong kalagayan
Gm      Dm
Tano, Tano
C                Dm


Anong kasasapitan?

Lumipas ang mga anihan
Sinalanta ng bagyong nagsidaan
Ang pobreng si Tano, nabaon sa utang
Hanggang ang lupa n‘ya ang naging kabayaran
May utang pa si Tano nakikisaka na lang.

Ilan ang tulad ni Tanong pinahihirapan
Sila’y marami pa ngayon dito sa kanayunan
Ngunit itong si Tano ay biglang naglaho
Nang siya’y makita doon sa kabundukan.

Ad lib: Dm-C-Dm
    Bb                      Dm          Bb     Dm
Ngunit itong si Tano ay biglang naglaho
  Bb                     Dm    C               Dm
Nang siya’y makita doon sa kabundukan
 C                      Dm
Kasama ng sandatahan
 Bb                      Dm             C           Dm
Siya’y naging mandirigma ng Hukbong Bayan.

Koro 2:
       Gm                Dm
Ngayon ay lumalaban
    C                D
Si Tano sa gahaman
     Gm          Dm
Katulad ni Tano
  C                 Dm
Tayo na at lumaban
  C                 Dm
Tayo na at lumaban
 C                 Dm
Tayo na at lumaban
!!!

 

Nilikha sa Cagayan Valley noong 1979.