Papuri sa Pag-aaral

Magsimula ng pag-aaral
Tayong mga kabataan
Hindi pa huli ang lahat
Pag-aralan ang kalagayan
Ng ating lipunan
Iwaksi maling kaisipan
Nang mapalaya ang bayan

Magsimula, magsimula
Kailangang malaman lahat
Dapat maghanda ngayon
Dapat maghanda ngayon

Makisalamuha ka sa masa
Manggagawa'y magsasaka
Sa pagbabago ng lipunan
Kailangang magkaisa

Magsimula tayong kabataan
Patatagin kalooban
panahon na upang wakasan
pambubusabos ng dayuhan

Tayong inaapi
Tayong nilulupig
sa liyab ng sulo tayo ay susulong
Kailangang maghanda ngayon

Magsimula ng pag-aaral
Tayong mga kabataan
Hindi pa huli ang lahat
Pag-aralan ang kalagayan
Ng ating lipunan
Iwaksi maling kaisipan
Nang mapalaya ang bayan

Magsimula, magsimula
Kailangang malaman lahat
Dapat maghanda ngayon
Dapat maghanda ngayon

Makisalamuha ka sa masa
Manggagawa'y magsasaka
Sa pagbabago ng lipunan
Kailangang magkaisa