Papuri sa Sosyalismo

(A Cappella)
Hindi tayo titigil hangga't di nagwawagi
Ang ating mithiing magkapantay-pantay
Walang magsasamantala, walang mang-aapi
'Yan ang sandigan ng ating pamumuhay

Ilalaban natin ang bagong kaisipan
Ng pinakasulong na uri ng lipunan
Mananaig ang diwa ng proletaryo
Bawat hakbang natin patungong sosyalismo
 
Intro: D-C-G-D-A-A7

    D                                        C                D
Magbabago ang paggamit ng ating makina
C              D
Hindi na gagamitin sa pagsasamantala 
C             D            C             D
Para sa lipunan ang ating yayariin
                                      C          D-D7
Hindi pagtutubuan ang ating lilikhain

 D                                  C             D
Alyansang manggagawa at magsasaka
C            D
Lakas at kapangyarihang walang hanggan 
C                       D         C                  D
Babaguhin ng proletaryo ang buong mundo
C                    D-A7
Bawat hakbang natin patungong sosyalismo

Hindi tayo titigil hangga't di nagwawagi
Ang ating mithiing magkapantay-pantay
Walang magsasamantala, walang mang-aapi
'Yan ang sandigan ng ating pamumuhay.