Paglingkuran ang Sambayanan

ang pakikibaka'y pagpapakasakit
ang kamatayan ay pangkaraniwan
nagkakaiba lamang ng kahulugan
kung sino ang pinakikipaglaban

ang mamatay para sa imperyalismong Kano
singgaan ng balahibo ang katimbang
ang mamatay nang para sa bayan
bigat ng Sierra Madre ang kabuluhan

maglingkod nang tapat sa sambayanan
ito ang ating pananagutan
magsimula sa kapakanan ng mamamayan
lagi silang paglingkuran

ang kalaba'y alisan ng makapangyarihan
tayo ay magkaisa't lumaban
huwag matakot sa kahirapan
hanggang makamtan ang kalayaan

ang kalaba'y alisan ng makapangyarihan
tayo ay magkaisa't lumaban
huwag matakot sa kahirapan
hanggang makamtan ang kalayaan.