Para sa mga pag-aaral na gumagamit ng makabagong elektronikong mga pasilidad, narito ang ilang pelikulang dokumentaryo, Powerpoint slideshow, at iba pa.

PAALALA: Para lubos na ma-akses at mapagana ang nilalamang multimedia ng mga pahina, i-install ang FlashPlayer9Plugin at FlashPlayer9ActiveX.


Mga Bidyosa liyab ng libong sulo2. Sa Liyab ng Libong Sulo

Part 1, 30 min; Part 2, 20 min; Part 3, 26 min; Part 4, 20 min

i-download:
MPEG; FLV


sa liyab ng libong sulo4. Pakamahalin ang BHB

Part 1, 10 min; Part 2, 9 min

i-download:
MPEG; FLVbuhay ni armando teng6. Si Kasamang Armando Teng

38 min
i-download:
MPEG; FLVbhb8. Ang Bagong Hukbong Bayan

3 min
i-download: MPEG; FLVmanggagawang pangkulotura10. Manggagawang Pangkultura

4 min
i-download: MPEG; FLV

mklrp slideshow1. MKLRP Slideshow

Part 1, 30 min; Part 2, 20 min; Part 3, 26 min; Part 4, 20 min

i-download:
MPEG; FLV


12-point program3. 12-Puntong Programa ng NDFP

Part 1, 7 min; Part 2, 8 min

i-download:
MPEG; FLVlupa ay laya5. Lupa Ay Laya

55 min
i-download: MPEG; FLVbigwas7. Bigwas

Part 1, 10 min; Paert 2, 9 min
i-download: MPEG; FLVnpa ad9. Kasama, 18 Na Ako!

45 sec
i-download: MPEG; FLVmklrp slideshow11. Aklasan

21 min

i-download:
MPEG; FLV