Martsa ng Pagkakaisa

Intro: Am-Dm-Am-Dm-Am-F-G
Am
Isulong natin ang pagkakaisa
         Dm                       Am
Ng uring manggagawa at magsasaka
       Dm                         Am
Ang ating sandigan sa pakikibaka
           F                              E
Tungo sa pambansang demokrasya.
Am

Silang nagtataglay ng tunay na lakas
     Dm                     Am
Na dudurog sa imperyalismo
     Dm                       Am
Burukratang Kapitalismo’t pyudalismo
               F                      E
Ang mga salot na pumapatay.

 Dm
Mula sa bundok at nayon
            Am
Parang alon tayong susulong
 Dm                                    E
Kukubkubin at palalayain natin ang kalunsuran.

 G          C               E                         Am
At ating itatatag ang isang lipunang malaya
      G                  C
Na may perspektibang sosyalista
                     G                                C
Hanggang mapawi ang pagsasamantala.Isulong natin ang pagkakaisa
         Dm                       Am
Ng uring manggagawa at magsasaka
       Dm                         Am
Ang ating sandigan sa pakikibaka
           F                              E
Tungo sa pambansang demokrasya.
Am

Silang nagtataglay ng tunay na lakas
     Dm                     Am
Na dudurog sa imperyalismo
     Dm                       Am
Burukrata Kapitalismo’t pyudalismo
               F                      E
Ang mga salot na pumapatay.

 Dm
Mula sa bundok at nayon
            Am
Parang alon tayong susulong
 Dm                                    E
Kukubkubin at palalayain natin ang kalunsuran.

 G          C               E                         Am
At ating itatatag ang isang lipunang malaya
      G                  C
Na may perspektibang sosyalista
                     G                                C
Hanggang mapawi ang pagsasamantala.

 G          C               E                         Am
At ating itatatag ang isang lipunang malaya
      G                  C
Na may perspektibang sosyalista
                     G                                C
Hanggang mapawi ang pagsasamantala.