Imperyalismo Ibagsak

natitiyak ang pagkabagsak
ng mga uring mapang-api
nasa atin ang katugunan
magkaisa at lumaban

upang lumaya ang daigdig
magkaisa, magkaisa
ang nakararami'y tiyak na
magwawagi, magwawagi

ang bisig ng uring api
manggagawa't magsasaka
kaya ngayon, sama-samang
kabakahin ang mang-aapi

ibagsak, ibagsak
ang kaaway ng buong daigdig
makibaka, wag matakot
durugin natin ang kaaway
na marami nang inutang na dugo

ibagsak, ibagsak ang imperyalismong Kano
!