Grabeng Sakripisyo

grabeng sakripisyo, grabeng kapagalan
ang pinagtitios san kinapobrehan
sa pagparalinig asin sa pagpublar
matanuman sana, matanuman sana, daga nin mayaman

pag napurdar ini, asin matanuman
sa pudla igwa nan pakikinabangan
igpapartidahan ngan mga mayaman
duwa sa sainda, duwa sa sainda, saro sa nagpublar

yan sarong parte sa 'tun nagtrabaho
babakalun sa 'to, sobrang mabarato
pero kung kita na an nangangaipo
mabakal man kita, mabakal man kita, palabaw an presyo

ang maray ka iyan o mga tugang ko
kita'y magkasararo, kita ay lumaban
kay iyan magsugpo kan gubyernong tonto
na gustong magyaman, na gustong magyaman sa saiyang pwesto

kung ini man kita, ipakipaglaban
hirak man an sa 'tong mga kaapihan
presyo't yan bakalon na sobrang kamahal
pagbuot ni Marcos, pagbuot ni Marcos, sobrang kapasluan
pagbuot ni Marcos, pagbuot ni Marcos, sobrang kapasluan