Batayang Aktitud

Di ba tayo kasama, sa layunin ay tapat
Layuni'y nagsisilbi sa interes ng masa
Kung tayo'y rebolusyonaryo, dapat ipakita
Batayang aktitud sa isip at gawa

Batayang aktitud ay dapat tandaan
Masikhay sa pag-aaral, masigasig sa pagtrabaho
Matapat sa punahan, hindi liberal
Handang magsakripisyo at disiplinado

Sa ating pakikitungo sa mamamayan
Ang linyang pangmasa, yan ang ating giya
Dahil masa lamang ang tunay na bayani
Sila ang tagapaglikha ng kasaysayan

Iwasto ang mali, ituwid ang lihis
Magaspang na pagkilos, dapat na iwaksi
Kung tayo'y rebolusyonaryo sa tunay na kahulugan
Batayang aktitud dapat nating panghawakan

Batayang aktitud ay dapat tandaan
Masikhay sa pag-aaral, masigasig sa pagtrabaho
Matapat sa punahan, hindi liberal
Handang magsakripisyo at disiplinado

Sa ating pakikitungo sa mamamayan
Ang linyang pangmasa, yan ang ating giya
Dahil masa lamang ang tunay na bayani
Sila ang tagapaglikha ng kasaysayan
Dahil masa lamang ang tunay na bayani
Sila ang tagapaglikha ng kasaysayan

 

Salin mula sa orihinal na Waray